2e lijns zorginstellingen

GB Construct heeft ruime ervaring in het tekenen, bouwen en renoveren van ziekenhuisafdelingen , privé-klinieken en diagnostische centra. Projecten in zorginstellingen vragen om een specifieke benadering.
Het team van GB Construct  is bekend met de wensen, eisen en werkwijze in zorginstellingen en speelt hier optimaal op in, waardoor de zorgverlening ongehinderd kan doorgaan. Aspecten zoals het vermijden van stof- en geluidsoverlast, het optimaliseren van logistieke bouw- en afvalstromen als ook overleg met gebruikers, zijn standaard onderdeel van ons
Plan van Aanpak. Wanneer een project hierom vraagt, wordt samengewerkt met het zusterbedrijf
Cleanroom Combination Group.